Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego – Certyfikat CPC

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

Osoby pragnące rozpocząć działalność w zakresie przewozu drogowego osób lub towarów są zobowiązane do uzyskania dokumentu o pełnej nazwie: Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego Certyfikat CPC).

Wymóg ten wprowadzony jest mocą rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837).

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika  Drogowego w przewozie rzeczy lub osób

Koszt szkolenia: 1150,00 zł (cena brutto)

Kwotę te należy przekazać na konto:
Centrum Szkoleń Transportowych,  ul. K.Gotowskiego 6 ,  85-030 Bydgoszcz
Nr konta: 04 1240 6452 1111 0010 6215 9910

Miejsce szkolenia: ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/ dawniej ul. B.Rumińskiego 6

Egzamin państwowy odbędzie się  w Bydgoszczy w dniu 23 czerwca 2018

Koszt egzaminu: 800,00 zł

Kwotę te należy przekazać na konto:
Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa
nr konta   86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

W trakcie szkolenia przewidujemy  ćwiczenia  i zadania  tematyczne oraz  zadania z rozliczania  czasu  pracy kierowcy.
Ponadto szkolenie kończy się  testem próbnym ogólnodostępnym na stronie Instytutu Transportu Samochodowego

Program szkolenia:

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w przewozie drogowym osób i rzeczy Certyfikat CPC
Moduł 1      Prawo cywilne – umowy cywilno-prawne w transporcie drogowym, negocjacje, sposoby zawierania umów.
Moduł 2     Prawo handlowe – przepisy prowadzenia działalności gospodarczej, formy działalności ( spółki osobowe, kapitałowe, firmy prawa cywilnego, tworzenie, łącznie przekształcanie, podział, upadłość)
Moduł 3     Prawo socjalne  – rodzaje umów o prace, wynagrodzenia, prawa i obowiązki pracodawcy, pracownika, odpowiedzialność pracownika, czas pacy, normy urlopy, czas pracy kierowców, tachografy, cyfrowe, analogowe, przestrzeganie czasu pracy kierowcy,
Moduł 4     Prawo podatkowe – podatki, ich rodzaje, dokumenty, odpowiedzialność przewoźnika z tyt. podatków, opłaty
Moduł 5     Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – organizacja przedsiębiorstwa, prawo finansowe, system ewidencji gospodarczej, bilans przedsiębiorstwa, księgowość –plan kont, zasady księgowania, kalkulacja kosztów, sprawozdawczość finansowa, dokumentacja finansowa, odpowiedzialność, inwestycje, bankowość, marketing w przedsiębiorstwie
Moduł 6     Dostęp do rynku – prawo przewozowe (osób i rzeczy), rozporządzenie WE nr 1071/2009; WE 1073/2009, WE 1072/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym, opłaty  administracyjne, konwencje międzynarodowe w przewozach, umowy i ich rodzaje – obowiązki i odpowiedzialność stron, szkody, roszczenia, dokumentacja w transporcie
Moduł 7     Normy techniczne i techniczne aspekty działalności – mocowanie ładunków, transport osób, transport rzeczy, wymagania techniczne
Moduł 8     Bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymagania kierowców, prawidłowa eksploatacja pojazdów, ubezpieczenia komunikacyjne, ograniczenia w ruchu drogowym

 

Szkolenia odbędą się w terminie:

Szkolenie w dniach: 9-10-11-12 czerwca 2018 oraz 22 czerwca 2018 /repetytorium/

Zajęcia codziennie od 09.00 do 17.00

W czasie szkolenia przygotowany jest bufet kawowy.

Niezbędne materiały szkoleniowe wysyłamy natychmiast po otrzymaniu wpłaty za szkolenie.

Egzamin państwowy odbędzie się  w Bydgoszczy sobotę w dniu 23 czerwca 2018

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.