„Lepsza perspektywa” w ramach projektów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

POWR.01.02.02-04-0050/17

„Lepsza perspektywa” w ramach projektów Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

POWR.01.02.02-04-0050/17

 

ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla uczestnika projektu

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

* doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,

* opracowanie Indywidualnego Planu Działania,

* szkolenie zawodowe wynikające z IPD,

* prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób powyżej 21 roku życia do 29 roku życia.

Zapewniamy:

* Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł/ godz szkolenia,

* Opłacamy egzaminy państwowe,

* Zwrot kosztów dojazdu,

* Badania lekarskie,

* Ubezpieczenie NNW.

 

 

ODBIORCY PROJEKTU – kogo zapraszamy do uczestnictwa w projekcie

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 21-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko – pomorskie,  które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

* Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),

* Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),

* Nie szkolą się.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie

* Ukończone 21 lat,

* Posiadanie prawa jazdy kat. B,

* Wykształcenie co najmniej podstawowe.

 

ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU

Rekrutacja będzie trwała w sposób ciągły od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie przed złożeniem dokumentów powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem, dostępnym na stronie internetowej (bdi-europejczyk.com.pl oraz www.autojazda.com.pl ) i w Biurze Projektu oraz Punkcie Rekrutacyjnym.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w Projekcie przyjmowane będą w Biurze Projektu w Bydgoszczy, drogą elektroniczną (adres mailowy: biuro@autojazda.com.pl) oraz na spotkaniach informacyjnych. Formularz rekrutacyjny dostępny będzie w wersji papierowej w Biurze Projektu oraz w wersji elektronicznej na stronie www.autojazda.com.pl.

Formy wsparcia

Wsparcie w ramach projektu będzie polegać na indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, które będą się opierać na poniższych elementach pomocy:

 1. a) 3 – godzinne spotkanie z doradcą zawodowym oraz 1 – godzinne spotkanie z psychologiem, podczas których nastąpi identyfikacja potrzeb Uczestnika, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, określenie predyspozycji zawodowych i celu zawodowego. Efektem spotkania będzie opracowanie Indywidualnego Planu Działania (dla 31 Uczestników/-czek Projektu)
 2. b) Wsparcie motywacyjno – coachingowe w trakcie od pięciu do ośmiu sesji z tutorem po 1-2 godziny każda (dla 20 UP)

c)Kurs prawo jazdy kategorii D zakończony egzaminem państwowym i i uzyskaniem prawa jazdy kat. D. Uczestnik/-czka po ukończeniu kursu kat D uzyskuje uprawnienia zawodowe do kierowania autobusem (dla 31 UP)

 1. d) Kurs kwalifikacji wstępnej kategorii D zakończony egzaminem państwowym i uzyskaniem Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Uczestnik po ukończeniu kursów kat. D oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D uzyskuje uprawnienia zawodowe do wykonywania przewozu drogowego osób (dla 31 UP)
 2. e) Pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami Uczestnika Projektu oraz poszukiwanie zatrudnienia. Stworzenie profesjonalnego cv (dla 30 UP).

 

 

DANE KONTAKTOWE

Biuro Projektu: Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski ul. Ks. A. Kordeckiego 12/2 85 – 225 Bydgoszcz

Punkt Rekrutacyjny: Autojazda Justyna Juszczak ul. Dworcowa 87, 85 – 009 Bydgoszcz biuro@autojazda.com.pl, tel. 691 03 05 44

 

 

WYCIĄG NAJWAŻNISZYCH INFORMACJI Z REGULAMINU PROJEKTU

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt jest realizowany w partnerstwie przez:

− Lidera Projektu – Biuro Doradztwa Inwestycyjnego Europejczyk Jacek Leski

− Partnera Projektu – Autojazda Justyna Juszczak

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. (aktualizacja: okres realizacji projektu wydłużono do 31.10.2018).

 

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie zobowiązane są w pierwszym dniu udzielanego wsparcia do podpisania:

 • Umowy uczestnictwa w projekcie,
 • Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. danych osobowych,
 • Informacji o danych osobowych Uczestnika Projektu przekazanych do przetwarzania,
 • Oświadczenia Uczestnika Projektu realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
 • Oświadczenia Uczestnika Projektu dot. kryteriów dostępu,
 • Oświadczenia o obowiązku poinformowania o sytuacji po zakończonym udziale w Projekcie,
 • Oświadczenia Uczestnika projektu o niekaralności,

Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia wystawionego przez ZUS/NFZ potwierdzający status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej.

Osoba zakwalifikowana zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego w celu weryfikacji danych dot. imienia, nazwiska, nr PESEL, daty urodzenia przez personel Projektu.

Szczegółowy regulamin do pobrania ze strony www: http://www.bdi-europejczyk.com.pl/Regulamin%20projektu_Lepsza%20perspektywa.pdf

 

Aktualizacja: 2018/11/06

fundusze-ue

Centrum preferencji prywatności

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?

Jesteś pewny?

Nie zgadzając się, nie będziesz już mieć dostępu do naszej strony i zostaniesz wylogowany.