Bezpłatne kursy na prawo jazdy

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 21-29 lat zamieszkujące woj. kujawsko – pomorskie oraz osoby powyżej 30 roku życia z powiatu bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, żnińskiego, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

W ramach projektu przewidziano całą ścieżkę rozwoju zawodowego:

 • doradztwo zawodowe dla każdego uczestnika,
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenie zawodowe wynikające z IPD,

* prawo jazdy kat. C+E + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób powyżej 30 roku życia (zamieszkałe w powiecie bydgoskim)

* prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona dla osób powyżej 21 roku życia (zamieszkujące woj. kujawsko-pomorskie)

 • pośrednictwo pracy.

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy Panie oraz os. niepełnosprawne.

Kryteria dodatkowe uprawniające do uczestnictwa w kursie:

 • Ukończone 30 lat (uczestnicy kursu kat. CE, KW),
 • Ukończone 21 lat (uczestnicy kursu kat. D, KW),
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • Wykształcenie co najmniej podstawowe.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe – 6,65 zł/ godz szkolenia,
 • Opłacamy egzaminy państwowe,
 • Zwrot kosztów dojazdu,
 • Badania lekarskie,
 • Ubezpieczenie NNW

 

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.