Zapisy na 2018

Kursy prawa jazdy

 

Spotkanie organizacyjne

Wykłady

Godziny wykładów

16.01.2018 godz. 16:30 2 tygodnie

16:30 – 19:30

30.01.2018 godz. 16:30 2 tygodnie 16:30 – 19:30
13.02.2018 godz. 10:00 1 tydzień ( kurs feryjny) 10:00 – 14:30

 

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

informacje na telefon

na bieżąco

informacje na telefon

 

Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

09.02.2018 godz. 16:00

pierwszy wykład

soboty, niedziele,

w dni powszednie

 do południa

po południu

 

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 02.12.2017 godz. 12:00

sobota

 12:00 – 17:00
 09.12.2017 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00
 16.12.2017 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00

Kursy ADR

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 —

 –

 –
 –

 –