Zapisy na 2017

Kursy prawa jazdy

 

Spotkanie organizacyjne

Wykłady

Godziny wykładów

05.09.2017 godz. 16:30 2 tygodnie

16:30 – 19:30

26.09.2017 godz. 16:30 2 tygodnie 16:30 – 19:30

 

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

informacje na telefon

na bieżąco

informacje na telefon

 

Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

09.09.2017 godz. 9:00

pierwszy wykład

soboty, niedziele,

w dni powszednie

 do południa

po południu

 

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 09.09.2017 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00
16.09.2017 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00
 23.09.2017 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00

Kursy ADR

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 —

 –

 –
 –

 –