CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO PRZEWOZU RZECZY lub OSÓB

Osoby pragnące rozpocząć działalność w zakresie przewozu drogowego osób lub towarów są zobowiązane do uzyskania dokumentu o pełnej nazwie: Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego Certyfikat CPC).

Wymóg ten wprowadzony jest mocą rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837).

 

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika  Drogowego w przewozie rzeczy lub osób

 

Koszt szkolenia: 1600,00 zł (cena brutto)

Kwotę te należy przekazać na konto:

AUTOJAZDA Justyna Juszczak

ul. Lipowa 8, 86-021 Żołędowo

Nr konta: 10 1140 2004 0000 3202 7555 8558

Niezbędne materiały szkoleniowe wysyłamy natychmiast po otrzymaniu wpłaty za szkolenie.

 

Program szkolenia:

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w przewozie drogowym osób i rzeczy Certyfikat CPC

Moduł 1     Prawo cywilne – umowy cywilno-prawne w transporcie drogowym, negocjacje, sposoby zawierania umów.

Moduł 2     Prawo handlowe – przepisy prowadzenia działalności gospodarczej, formy działalności ( spółki osobowe, kapitałowe, firmy prawa cywilnego, tworzenie, łącznie przekształcanie, podział, upadłość)

Moduł 3     Prawo socjalne  – rodzaje umów o prace, wynagrodzenia, prawa i obowiązki pracodawcy, pracownika, odpowiedzialność pracownika, czas pacy, normy urlopy, czas pracy kierowców, tachografy, cyfrowe, analogowe, przestrzeganie czasu pracy kierowcy,

Moduł 4     Prawo podatkowe – podatki, ich rodzaje, dokumenty, odpowiedzialność przewoźnika z tyt. podatków, opłaty

Moduł 5     Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – organizacja przedsiębiorstwa, prawo finansowe, system ewidencji gospodarczej, bilans przedsiębiorstwa, księgowość –plan kont, zasady księgowania, kalkulacja kosztów, sprawozdawczość finansowa, dokumentacja finansowa, odpowiedzialność, inwestycje, bankowość, marketing w przedsiębiorstwie

Moduł 6     Dostęp do rynku – prawo przewozowe (osób i rzeczy), rozporządzenie WE nr 1071/2009; WE 1073/2009, WE 1072/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym, opłaty  administracyjne, konwencje międzynarodowe w przewozach, umowy i ich rodzaje – obowiązki i odpowiedzialność stron, szkody, roszczenia, dokumentacja w transporcie

Moduł 7     Normy techniczne i techniczne aspekty działalności – mocowanie ładunków, transport osób, transport rzeczy, wymagania techniczne

Moduł 8     Bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymagania kierowców, prawidłowa eksploatacja pojazdów, ubezpieczenia komunikacyjne, ograniczenia w ruchu drogowym

 

Szkolenia odbędą się w terminie dowolnym.

Platforma szkoleniowa 30 dniowa.

Platforma testowa 30 dniowa.

Wykład przed egzaminem 25.03.2022 w godz. 9:00-14:00

 

Egzamin państwowy odbędzie się  w Bydgoszczy w dniu sobota, 26.03.2022

Koszt egzaminu: 800,00 zł

Kwotę te należy przekazać na konto:

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

nr konta   86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny 695 801 877