CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO PRZEWOZU RZECZY lub OSÓB

Osoby pragnące rozpocząć działalność w zakresie przewozu drogowego osób lub towarów są zobowiązane do uzyskania dokumentu o pełnej nazwie: Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego Certyfikat CPC).

Wymóg ten wprowadzony jest mocą rozporządzeniu  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837).

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika  Drogowego w przewozie rzeczy lub osób

Koszt szkolenia: 1150,00 zł (cena brutto)

Kwotę te należy przekazać na konto:

SCODE SERVICE sp. z o.o., ul. K. Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz

Nr konta: 53 1090 1072 00000 0001 3460 9849

Miejsce szkolenia: ul. Krzysztofa Gotowskiego 6/ dawniej ul. B.Rumińskiego 6

Egzamin państwowy odbędzie się  w Bydgoszczy w dniu sobota, 12 wrzesień 2020

Koszt egzaminu: 800,00 zł

Kwotę te należy przekazać na konto:

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

nr konta   86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

W trakcie szkolenia przewidujemy  ćwiczenia  i zadania  tematyczne oraz  zadania z rozliczania  czasu  pracy kierowcy.

Ponadto szkolenie kończy się  testem próbnym ogólnodostępnym na stronie Instytutu Transportu Samochodowego

Program szkolenia:

Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika w przewozie drogowym osób i rzeczy Certyfikat CPC

Moduł 1      Prawo cywilne – umowy cywilno-prawne w transporcie drogowym, negocjacje, sposoby zawierania umów.

Moduł 2     Prawo handlowe – przepisy prowadzenia działalności gospodarczej, formy działalności ( spółki osobowe, kapitałowe, firmy prawa cywilnego, tworzenie, łącznie przekształcanie, podział, upadłość)

Moduł 3     Prawo socjalne  – rodzaje umów o prace, wynagrodzenia, prawa i obowiązki pracodawcy, pracownika, odpowiedzialność pracownika, czas pacy, normy urlopy, czas pracy kierowców, tachografy, cyfrowe, analogowe, przestrzeganie czasu pracy kierowcy,

Moduł 4     Prawo podatkowe – podatki, ich rodzaje, dokumenty, odpowiedzialność przewoźnika z tyt. podatków, opłaty

Moduł 5     Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – organizacja przedsiębiorstwa, prawo finansowe, system ewidencji gospodarczej, bilans przedsiębiorstwa, księgowość –plan kont, zasady księgowania, kalkulacja kosztów, sprawozdawczość finansowa, dokumentacja finansowa, odpowiedzialność, inwestycje, bankowość, marketing w przedsiębiorstwie

Moduł 6     Dostęp do rynku – prawo przewozowe (osób i rzeczy), rozporządzenie WE nr 1071/2009; WE 1073/2009, WE 1072/2009 oraz ustawa o transporcie drogowym, opłaty  administracyjne, konwencje międzynarodowe w przewozach, umowy i ich rodzaje – obowiązki i odpowiedzialność stron, szkody, roszczenia, dokumentacja w transporcie

Moduł 7     Normy techniczne i techniczne aspekty działalności – mocowanie ładunków, transport osób, transport rzeczy, wymagania techniczne

Moduł 8     Bezpieczeństwo ruchu drogowego – wymagania kierowców, prawidłowa eksploatacja pojazdów, ubezpieczenia komunikacyjne, ograniczenia w ruchu drogowym

Szkolenia odbędą się w terminie: 05-09 wrzesień 2020

 

Egzamin w Bydgoszczy – sobota, 12 wrzesień 2020

 

Zajęcia w godz. od 09.00 do 16.00

W czasie całego szkolenia przygotowany jest catering.

Niezbędne materiały szkoleniowe wysyłamy natychmiast po otrzymaniu wpłaty za szkolenie.

Egzamin państwowy odbędzie się  w Bydgoszczy sobotę w dniu sobota, 12 WRZESIEŃ 2020

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.

Centrum preferencji prywatności

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN