Drugi stopień w drodze do dużego sprzętu i jednocześnie totalna nowość w Polsce. O uprawnienia mogą się starać osoby od 18 roku życia. Posiadacze A2 mogą jeździć:

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,59KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla [to oznacza, że np. 96-konnego sprzętu nie można tak po prostu “zdławić” ],

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW (20,39KM),

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Wymagania w stosunku do kandydatów:

  •  ukończone 18 lat  (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku)
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
  • zgoda rodziców (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)
  • posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (pobiera się w Urzędzie lub Starostwie)

Kurs prawa jazdy obejmuje 32 godziny teorii i 20 godzin jazdy.  Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowoczesnej formie e-learningu wykorzystującą komputer i specjalistyczne oprogramowanie.

Do zalet e-learningu należy:

  • dostęp do wiedzy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • szkolenia odbywają się indywidualnym tokiem
  • samodzielne wybranie przez kursanta preferowanego formatu dostarczenia wiedzy, czyli kursant decyduje, czy słucha lektora, czy czyta tekst, czy np. ogląda film,
  • możliwość dowolnego powtarzania materiału.

Zajęcia praktyczne odbywają się na takim samym pojeździe jak na egzaminie państwowym (BMW MG31  rok produkcji 2021).