Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy (wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C lub zdany egzamin państwowy na tę kategorię).

Wymagania w stosunku do kandydatów:

  •  ukończone 21 lat lub 18 lat w przypadku kandydatów, które ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
  • posiadać prawo jazdy kategorii B i kategorii C (przy kat. C wystarczy zdany egzamin państwowy pozytywnie)
  • przejść badanie psychologiczne
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
  • zgoda rodziców (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)
  • posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (pobiera się w Urzędzie lub Starostwie)

Kurs prawa jazdy obejmuje 25 godzin jazdy.

Zajęcia praktyczne odbywają się na takim samym pojeździe jak na egzaminie państwowym (MAN TGL 12.250 rok produkcji 2012, 2016).