Szkolenia okresowe

Jeśli:

uprawnienia kat. C lub C1 uzyskałeś do dnia 10.09.2009 (włącznie)

uprawnienia kat. D lub D1 uzyskałeś do dnia 10.09.2008 (włącznie)

uprawnienia uzyskałeś po tych datach oraz ukończyłeś kwalifikację wstępną/wstępną przyspieszoną/uzupełniającą/uzupełniającą przyspieszoną i zbliża się 5 lat od dnia uzyskania po raz pierwszy Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej

  • musisz ukończyć szkolenie okresowe.

Szkolenie okresowe to odpowiednik urządzanych do 2010 roku kursów dokształcających na przewóz rzeczy/osób. Szkolenie okresowe musi przejść każdy kierowca co 5 lat. W przypadku kierowców, którzy mieli obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie trzeba odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Kierowcy, którzy nie podlegają kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie muszą odbyć w następujących terminach:

W przypadku kategorii C (data uzyskania kat. E nie ma żadnego znaczenia!):

– jeśli uprawnienia uzyskałeś do 31 grudnia 1980, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10 września 2010 (jeśli go nie skończyłeś, zrób to jak najszybciej, bo to oznacza, że aktualnie nie masz uprawnień do prowadzenia pojazdów tej kategorii!),

  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1981 a 31 grudnia 1995, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2011 roku,
  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1996 a 31 grudnia 2000, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2012 roku,
  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2001 a 31 grudnia 2005, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2013 roku,
  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2006 a 10. września 2009, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2014 roku.

W przypadku kategorii D (data uzyskanej kat. E nie ma żadnego znaczenia!):

– jeśli uprawnienia uzyskałeś do 31 grudnia 1980, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10 września 2009 (jeśli go nie skończyłeś, zrób to jak najszybciej, bo to oznacza, że aktualnie nie masz uprawnień do prowadzenia pojazdów tej kategorii!),

  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1981 a 31 grudnia 1990, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2010 roku (jeśli go nie skończyłeś, zrób to jak najszybciej, bo to oznacza, że aktualnie nie masz uprawnień do prowadzenia pojazdów tej kategorii!),
  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 1991 a 31 grudnia 2000, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2011 roku,
  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2001 a 31 grudnia 2005, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2012 roku,
  • jeśli uprawnienia uzyskałeś pomiędzy 1 stycznia 2006 a 10. września 2008, pierwsze szkolenie powinieneś ukończyć do 10. września 2013 roku.

Kierowca, który wykonuje przewozy drogowe różnymi pojazdami (tzn. do prowadzenia których konieczne jest posiadania co najmniej dwóch różnych kategorii np. C i D czy C+E i D), może ukończyć szkolenie okresowe tylko dla jednej grupy kategorii (czyli dla grupy C/C1/C+E/C1+E lub dla grupy D/D1/D+E/D1+E).

Szkolenie okresowe obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych (5 dni). Zajęcia teoretyczne przeprowadzane są przy wsparciu platformy internetowej zwanej e-learningiem co daje możliwość każdemu kursantowi  indywidualny tok nauczania.

Po ukończeniu szkolenia musisz zrobić badania lekarskie i badania psychotechniczne a następnie uzyskać wpis posiadanych uprawnień do prawa jazdy.

Data uzyskania uprawnień – znajdziesz ją w tabelce na 2 stronie prawa jazdy w kolumnie oznaczonej numerem „10”. Pamiętaj, że nie jest to data zdania egzaminu! Czego jest to więc data? Po zdanym egzaminie WORD przesyła dokumentację do właściwego dla miejsca zamieszkania wydziału komunikacji. Urzędnik sprawdza kompletność, aktualność i poprawność dokumentów a następnie na wniosku (tym samym, który wypełniałeś zapisując się na kurs) podbije pieczątkę i składa podpis pod formułą: „zarządzam wydanie prawa jazdy”. W tym momencie uzyskujesz dopiero uprawnienia do prowadzenia pojazdów danej kategorii i to właśnie ta data jest potem w poz. 10 prawa jazdy. Potem dopiero urzędnik skanuje dane wpisane na wniosku i wysyła je do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych w celu wydrukowania twojego prawa jazdy.

Data ta ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia czy dana osoba podlega obowiązkowi ukończenia któregoś ze szkoleń w ramach kwalifikacji (wstępnej, wstępnej przyspieszonej, uzupełniającej, uzupełniającej przyspieszonej).

Cena: 600 zł