Pracownia psychologiczna posiada wymagane zezwolenia, niezbędne do przeprowadzenia badań psychologicznych oraz orzecznictwa w zakresie Psychologii Transportu – wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzących Pracownię Psychologiczną, przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod numerem 88/2015.

Zapewniamy miłą atmosferę oraz szybkie, rzetelne i bezstresowe przeprowadzanie badań. Zapraszamy na badania indywidualne jak i grupowe.

Godziny pracy gabinetu dostosowane są do potrzeb klienta.

Zapisy pod nr telefonu 52 322 33 96 lub 533 315 391

Badania psychologiczne:

  • kierowców zawodowych (kierowców autobusów, pojazdów ciężarowych, taksówek…)
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy oraz kandydatów
  • kandydatów i kierowców pojazdów uprzywilejowanych
  • przedstawicieli handlowych
  • kierowców, którym zatrzymane zostało prawo jazdy za punkty karne, spowodowanie wypadku bądź za jazdę po spożyciu alkoholu
  • osób, które ubiegają się o uprawnienia do kierowania tramwajem
  • osób, które ubiegają się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, które zostało cofnięte ze względu na istnienie psychologicznych przeciwwskazań

Ważne informacje: Na badanie kierowców należy przyjść wypoczętym. Nie powinno się spożywać alkoholu lub zażywać substancji psychoaktywnych na 24 godziny przed badaniem kierowców. Jeśli ktoś nosi okulary, proszę je zabrać ze sobą.

Na badanie należy zgłosić się z: dowodem osobistym, prawem jazdy, skierowaniem na badanie (lekarz, policja etc.)

CENNIK BADAŃ:                                              

RODZAJ BADANIA CENA
Kierowców wykonujących transport drogowy 150 zł*
Kierowców pojazdów uprzywilejowanych 150 zł*
Kandydatów na instruktorów i egzaminatorów i instruktorów, egzaminatorów 150 zł*
Kierowców skierowanych przez policje za punkty karne 150 zł*
Kierowców skierowanych przez policję za kierowanie w stanie nietrzeżwości 150 zł*
Kierowców lub kandydatów na kierowców skierowanych przez lekarza 150 zł*
 Kierowców lub kandydatów na kierowców skierowanych przez jed.sił zbrojnych 150 zł*

*)Ceny badań na podstawie § 13 p.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (DZ. U. z 2014 r poz. 937)