Prawo jazdy kategorii B mogą zrobić osoby, które skończyły 18 lat (kurs można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat).

Prawo jazdy kategorii B upoważnia do prowadzenia:

 •  pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
 • pojazdu, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
 • pojazdu, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
 • mikrobusu, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 •  ukończone 18 lat  (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku)
 • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
 • zgoda rodziców (jeżeli kandydat nie ma ukończonych 18 lat)
 • posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (pobiera się w Urzędzie lub Starostwie)

Kurs prawa jazdy obejmuje 32 godziny teorii i 30 godzin jazdy.  Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie wykładu u nas w Ośrodku   lub można przejść w nowoczesnej formie wykorzystującą komputer i specjalistyczne oprogramowanie potocznie zwana   e -learningiem.

Do zalet e-learningu należy:

 • dostęp do wiedzy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
 • szkolenia odbywają się indywidualnym tokiem
 • samodzielne wybranie przez kursanta preferowanego formatu dostarczenia wiedzy, czyli kursant decyduje, czy słucha lektora, czy czyta tekst, czy np. ogląda film,
 • możliwość dowolnego powtarzania materiału.

Zajęcia praktyczne odbywają się na takim samym pojeździe jak na egzaminie państwowym (Toyota Yaris).

1 h godz. jazdy na trolejach-dodatkowe urządzenie montowane na tylnych kołach, które uczy kierowcę opanować poślizg, szybko operować kierownicę oraz wyczuwać reakcję samochodu.  Nauka na trolejach zalecane jest szczególnie kierowcom z małym doświadczeniem.

Jazda odbędzie się po zdanym pozytywnie egzaminie państwowym !