Uprawnia do kierowania autobusem, zespołem pojazdów złożonym z autobusu i przyczepy lekkiej, ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

  • ukończone 24 lata lub 21 lat w przypadku kandydatów, które ukończyły kwalifikację wstępną w zakresie przewozu rzeczy (kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku),
  • posiadać prawo jazdy kategorii B lub kategorii C
  • przejść badanie psychologiczne
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim
  • posiadać Profil Kandydata na Kierowcę (pobiera się w Urzędzie lub Starostwie)

Kurs prawa jazdy obejmuje 20 godzin teorii i 40 godzin jazdy(60 godzin jazdy dla kandydata który posiada tylko kategorię B).  Zajęcia teoretyczne odbywają się w nowoczesnej formie wykorzystującą komputer i specjalistyczne oprogramowanie potocznie zwana e -learningiem.

Do zalet e-learningu należy:

  • dostęp do wiedzy przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
  • szkolenia odbywają się indywidualnym tokiem
  • samodzielne wybranie przez kursanta preferowanego formatu dostarczenia wiedzy, czyli kursant decyduje, czy słucha lektora, czy czyta tekst, czy np. ogląda film,
  • możliwość dowolnego powtarzania materiału.

Zajęcia praktyczne odbywają się na pojeździe (Mercedes Tuorismo).

Egzamin państwowy odbywa się na naszym pojeździe.