Kurs ADR materiały wybuchowe (początkowy i uzupełniający)

Kurs specjalistyczny ADR dla klasy 1 przeznaczony jest dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe ADR dla wszystkich klas.

Celem kursu jest teoretyczne przygotowanie do drogowego przewozu materiałów wybuchowych. Ponadto ideą szkolenia jest także uświadomienie kierowcom zagrożeń, wynikających ze styczności z towarami niebezpiecznymi oraz przedstawienie środków ostrożności, czynności zapobiegawczych i sposobów postępowania w razie zaistniałego wypadku.

Zakres tematyczny specjalistycznego kursu ADR dla klasy 1 obejmuje m.in.:
  • charakterystykę zagrożeń wynikających z przewożenia materiałów wybuchowych, w tym pirotechnicznych,
  • szczególne wymagania, ze szczególnym naciskiem na zakazy związane z pakowaniem i ładowaniem razem różnorodnych materiałów klasy 1.

Zajęcia prowadzone w ośrodku realizowane są z zachowaniem najwyższych standardów. Doświadczeni wykładowcy przekazują wiedzę w sposób przystępny, co ułatwia przyswojenie omawianego materiału. Dzięki temu kursy ADR dają solidne przygotowanie do egzaminu, zwiększając szanse każdego kursanta na uzyskanie pozytywnego wyniku.

Kurs specjalistyczny ADR dla klas 1 trwa co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

Egzamin po ukończeniu szkolenia

Egzamin państwowy składa się z 15 pytań testowych. Udzielenie minimum 10 poprawnych odpowiedzi daje pozytywny wynik. Czas trwania egzaminu wynosi 30 minut. W przypadku niezdania egzaminu, każdemu kursantowi przysługuje egzamin poprawkowy. Należy odbyć go nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie specjalistyczne dla klasy 1 doskonalące

Kierowcy, którzy posiadają uprawienia do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 1, przed upływem 5 lat od daty uzyskania certyfikatu, muszą przedłużyć jego ważność. W tym celu należy odbyć doskonalące szkolenie specjalistyczne ADR dla klasy 1 – w wymiarze co najmniej 5 godzin lekcyjnych.uzupełniający)

Centrum preferencji prywatności

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN