0

„Lepsze kwalifikacje”

„Lepsze kwalifikacje” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.02-04-0223/19. Poddziałanie [...]

0

„Dobra praca – lepsza płaca”

„Dobra praca – lepsza płaca” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.02-04-0216/19. [...]

0

„Lepsza perspektywa II”

Projekt „Lepsza perspektywa II”, POWR.01.02.01-04-0044/19, w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia dla [...]

0

„Kierowca zawód przyszłości”

Projekt „Kierowca zawód przyszłości”, POWR.01.02.01-04-0046/19, w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. ZAKRES POMOCY – rodzaje wsparcia [...]

Projekt: „PracujeMy”

„PracujeMy” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.01 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.01-04-0149/18. Poddziałanie 8.2.1 [...]