0

„Lepsza perspektywa III”

Projekt „Lepsza perspektywa III”, POWR.01.02.01-04-0132/19, w ramach Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. UCZESTNICY PROJEKTU – osoby w wieku [...]

0

„Lepsze kwalifikacje”

„Lepsze kwalifikacje” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.02-04-0223/19. Poddziałanie [...]

0

„Dobra praca – lepsza płaca”

„Dobra praca – lepsza płaca” w ramach projektów Poddziałania PRKP.08.02.02 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, RPKP.08.02.02-04-0216/19. [...]