Profil kandydata na kierowcę w Bydgoszczy (PKK)

Jeśli planujesz przystąpić do szkolenia na prawo jazdy lub chcesz uzyskać kolejną kategorię, musisz założyć sobie tzw. PKK (Profil kandydata na kierowcę). W tym celu udaj się do starostwa i złóż wniosek o wydanie prawa jazdy.

Pamiętaj, że dla mieszkańców miasta Bydgoszczy właściwym do pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, jego złożenia oraz wydania profilu kandydata na kierowcę, jak i odbioru prawa jazdy jest Wydział Uprawnień  Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.

Dla mieszkańców powiatu bydgoskiego profil uprawniający do rozpoczęcia szkolenia  wydaje  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego  w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro pokój 445.

CO  MUSISZ  DOŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU?

Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty tj.:

  • orzeczenie lekarskie,
  • wyraźną, aktualną fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami i nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
  • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania, weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku, zapytaj urzędnika, co zrobić, gdy będziesz składać wniosek,
  • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował na badania psychologiczne.
  • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

  • do 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
  • od miesiąca do 2 miesięcy – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (np. gdy na przykład otrzymujesz kolejną kategorię prawa jazdy a poprzednie zostało wydane przez inną jednostkę)

Wydanie profilu kandydata na kierowcę jest bezpłatne. PKK należy udostępnić w ośrodku szkolenia kierowców oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

Centrum preferencji prywatności

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

_ga, _gid, _gat, AMP_TOKEN