Profil kandydata na kierowcę w Bydgoszczy (PKK)

Jeśli planujesz przystąpić do szkolenia na prawo jazdy lub chcesz uzyskać kolejną kategorię, musisz założyć sobie tzw. PKK (Profil kandydata na kierowcę). W tym celu udaj się do starostwa i złóż wniosek o wydanie prawa jazdy.

Pamiętaj, że dla mieszkańców miasta Bydgoszczy właściwym do pobrania wniosku o wydanie prawa jazdy, jego złożenia oraz wydania profilu kandydata na kierowcę, jak i odbioru prawa jazdy jest Wydział Uprawnień  Komunikacyjnych Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 9-15.

Dla mieszkańców powiatu bydgoskiego profil uprawniający do rozpoczęcia szkolenia  wydaje  Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego  w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro pokój 445.

CO  MUSISZ  DOŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU?

Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty tj.:

  • orzeczenie lekarskie,
  • wyraźną, aktualną fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami i nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami
  • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,
  • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania, weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku, zapytaj urzędnika, co zrobić, gdy będziesz składać wniosek,
  • pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – jeśli masz 17 lat i wkrótce skończysz 18 lat. W dokumencie rodzic albo opiekun prawny musi wyrazić zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawo jazdy. Pamiętaj, że Twój rodzic albo opiekun prawny musi podpisać taki dokument przy urzędniku. Dlatego najlepiej idź do urzędu wraz z rodzicem albo opiekunem prawnym,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował na badania psychologiczne.
  • ksero dotychczasowego prawa jazdy – jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

  • do 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
  • od miesiąca do 2 miesięcy – jeśli urząd musi wyjaśnić Twoją sytuację (np. gdy na przykład otrzymujesz kolejną kategorię prawa jazdy a poprzednie zostało wydane przez inną jednostkę)

Wydanie profilu kandydata na kierowcę jest bezpłatne. PKK należy udostępnić w ośrodku szkolenia kierowców oraz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.