Zapisy na 2022

Kursy prawa jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

14.07.2022 godz. 16:30 2-3 tygodnie

16:30 – 20:00

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

informacje na telefon

na bieżąco

informacje na telefon

Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

17.09.2022 godz. 9:00

pierwszy wykład

soboty, niedziele,

w dni powszednie

 do południa

po południu

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 30.04.2022 godz. 14:00

sobota

 14:00 – 20:00
 28.05.2022 godz. 14:00

sobota

 14:00 – 20:00

Kursy ADR

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 —

 –

 –
 –

 –