Zapisy na 2024

Kursy prawa jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

06.08.2024 godz. 16:30 3 tygodnie

16:30 – 19:45

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

informacje na telefon

na bieżąco

informacje na telefon

Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

25.05.2024 godz. 9:00

pierwszy wykład

soboty, niedziele,

w dni powszednie

 do południa

po południu

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 27.04.2024 godz. 14:00

sobota

 14:00 – 20:00
 25.05.2024 godz. 14:00

sobota

 14:00 – 20:00

Kursy ADR

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 —

 –

 –
 –

 –