Zapisy na 2020

Kursy prawa jazdy

Spotkanie organizacyjne

Wykłady

Godziny wykładów

07.07.2020 godz. 16:30 2 tygodnie

16:30 – 20:00

21.07.2020 godz. 16:30 2-3 tygodnie 16:30 – 20:00

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

informacje na telefon

na bieżąco

informacje na telefon

Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

25.07.2020 godz. 9:00

pierwszy wykład

soboty, niedziele,

w dni powszednie

 do południa

po południu

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 28.03.2020 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00

Kursy ADR

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 —

 –

 –
 –

 –