Zapisy na 2020

Kursy prawa jazdy

Spotkanie organizacyjne

Wykłady

Godziny wykładów

01.09.2020 godz. 16:30 2-3 tygodnie

16:30 – 20:00

22.09.2020 godz. 16:30 2-3 tygodnie 16:30 – 20:00

Szkolenia dla Kierowców Zawodowych

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

informacje na telefon

na bieżąco

informacje na telefon

Kursy dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

15.08.2020 godz. 9:00

pierwszy wykład

soboty, niedziele,

w dni powszednie

 do południa

po południu

Warsztaty dla Instruktorów Nauki Jazdy

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 22.08.2020 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00
 05.09.2020 godz. 9:00

sobota

 9:00 – 14:00

Kursy ADR

Data rozpoczęcia

Wykłady

Godziny wykładów

 —

 –

 –
 –

 –